Kinematograf bratří Čadíků

Technické požadavky projekce

(pro pořadatele jednotlivých promítání)

Elektrické připojení

Technické údaje: jištění minimálně 25A

Zásuvka 380V, 25Hz

Dostupnost: cca 50 m.(zásuvka pro připojení by měla být nejdéle 50 m.), lze se připojit ale i do vzdálenosti 100 m. Pokud je tato vzdálenost delší, je třeba instalovat podružný rozvaděč.

Před každým promítáním je nutné, aby bylo zajištěno zhasnutí veřejného osvětlení.

Prostor pro promítání

Celkový zábor plochy 24 x 35 m.

Rozměry promítací maringotky: 6×2,5×3,5m.

Rozměry plátna: 10×4,5m.

Konstrukce plátna zabírá včetně kotvících zařízení prostor 19x24m.

Vzdálenost plátna od promítací maringotky: 24 – 28m.

Hmotnost maringotky: 4 t.

Povolení pro vjezd + zábor

Ve většině případů je třeba zajistit povolení pro vjezd na místo promítání a zajistit zábor

veřejného prostranství (na místo, kde bude promítací maringotka stát by měl být dostatečně

široký vjezd).

Časová náročnost

Příjezd na místo promítání vždy půl dne před první projekcí. Stavba konstrukce plátna a
hlediště, umístění a připojení maringotky trvá dle náročnosti terénu cca 3-5 hod. Před první
projekcí je po příjezdu nutné seřídit promítačky (časová náročnost cca 20 min.).

Sociální zabezpečení

Pro posádku maringotky je nutné zajistit sociální zázemí (tj. WC+ sprcha)

Zajištění bezpečnosti

Pořadatelé jednotlivých představení by měli zajistit odpovídající ostrahu po dobu, kdy bude
maringotka umístěna na místech jednotlivých promítání.

Propagace

Je třeba zajistit ve spolupráci s pořadateli odpovídající propagaci tak, aby se diváci měli
možnost dozvědět o konání filmových projekcí. (regionální deníky, regionální rádia a
televize).

Doprava

Používá se nákladní automobil se závěsem 40mm. Na korbu o délce 6m. se pak naloží
promítací konstrukce.