Kinematograf bratří Čadíků

Technické požadavky projekce

(pro pořadatele jednotlivých promítání)


Elektrické připojení

Jištění minimálně 25A Zásuvka 380V, 25Hz Zásuvka pro připojení by měla být vzdálena maximálně 50 metrů. Pokud je tato vzdálenost delší, je třeba instalovat podružný rozvaděč.

Prostor pro promítání

Celkový zábor plochy 25 x 35 m. Rozměry projekčního vozu: 6 x 2 x 4,2 m (D x Š x V). Rozměry plátna: 9 × 4,5 m. Konstrukce plátna zabírá včetně kotvících zařízení prostor 24 x 14 m. Vzdálenost plátna od projekčního vozu: 20 – 30 metrů.

Další náležitosti

Před každým promítáním je nutné, aby bylo zajištěno zhasnutí veřejného osvětlení. Ve většině případů je třeba zajistit povolení pro vjezd na místo promítání a zajistit zábor. Na místo, kde bude projekční vůz stát by měl být dostatečně široký vjezd.

Časová náročnost

Příjezd na místo promítání vždy půl dne před první projekcí. Stavba konstrukce a plátna, umístění a připojení projekčního vozu trvá dle náročnosti terénu cca 2 hod. Před první projekcí je po příjezdu nutné seřídit promítačky (časová náročnost cca 20 min.). Případné lavičky a místa k sezení pro diváky si zajišťují pořadatelé sami.

Sociální zabezpečení

Pro posádku projekčního vozu je nutné zajistit sociální zázemí (tj. WC+ sprcha).

Zajištění bezpečnosti

Pořadatelé by měli zajistit odpovídající ostrahu po dobu, kdy bude projekční vůz na místě promítání.

Propagace

Je třeba zajistit ve spolupráci s pořadateli odpovídající propagaci tak, aby se diváci měli možnost dozvědět o konání filmových projekcí (vývěsky, regionální deníky, regionální rádia a televize).

Projekční vůz

Používá se skříňová dodávka do 3,5 tuny.